KHÓA HỌC CẮT TỈA LÔNG THÚ CƯNG CƠ BẢN

LEVEL C

 

Thời gian học : 2 tháng (280 giờ)
Lịch học : T2 – T6 (10h00 – 17h00)

Cấp Chứng chỉ C sau khoá học

KHÓA HỌC CẮT TỈA LÔNG THÚ CƯNG CHUYÊN NGHIỆP 1

LEVEL C–B

 

Thời gian học : 2,5 tháng (350 giờ học)
Lịch học :
 T2 – T6 (11h00 – 18h00)

Cấp Chứng chỉ C–B sau khoá học

KHÓA HỌC CẮT TỈA LÔNG THÚ CƯNG CHUYÊN NGHIỆP 2

LEVEL C–B +

Nhuộm sáng tạo

Thời gian học : 3 tháng (420 giờ học)
Lịch học :
 T2 – T6 (11h00 – 18h00)

Cấp Chứng chỉ C–B sau khoá học 

KHÓA HỌC CẮT TỈA LÔNG THÚ CƯNG NÂNG CAO

ASIAN STYLING

 

Thời gian học : 12 Ngày
Lịch học : T3 – T6 (11h00 – 18h00)

Cấp Chứng chỉ Asian Style sau khoá học

(*) Dành cho những bạn đã tốt nghiệp Level C-B
(**) Hoặc các Groomer có kỹ năng dùng kéo từ 1 năm trở lên

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Puppy’s House Grooming Training Academy – 599 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh
Ms.Loan: 0905.514.984