PATE MORANDO CHO MÈO TRƯỞNG THÀNH – THỊT GÀ VÀ GÀ TÂY

45.000

Pate Morando with White Chicken & Turkey (thịt gà và gà tây) là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (dạng ướt) dành cho mèo trưởng thành, với thành phần nguyên liệu gồm thịt và các chất dẫn động vật 50% (gà 5%, gà tây 5%), ngũ cốc.

Xóa

Call Now

Chat với Shop