MIẾNG LÓT KHỬ MÙI 96h-THAN HOẠT TÍNH (45*60CM)

300.000

Hút mạnh và nhanh, biến nước tiểu thành gel trong 2,5 giây, giữ luôn khô sạch

Thấm hút và giữ nước với dung tích  350ml – 1400ml

Kiểm soát mùi trên 96h

Call Now

Chat với Shop